Savo Bremec univ. dipl. inž. arh. je lastnik in direktor arhitekturnega podjetja, registriranega in vpisanega v Poslovni register na območju Republike Slovenije. aRHilinea, arhitekturno projektiranje, urbanistično načrtovanje in oblikovanje notranje opreme, Savo Bremec s.p. ima v lasti in razpolaga z zakupljeno domeno www.arhilinea.si. Avtorske pravice Dokumenti, besedila, fotografije, grafični in drugi prikazi, ki so objavljeni na spletni strani www. aRHilinea.si so last arhitekturnega podjetja aRHilinea, Savo Bremec s.p. in so kot takšne podlaga in predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsebine in dokumenti, ki so objavljeni na spletnem mestu ni dovoljeno kopirati in razmnoževati ali kako drugače posredovati v komercialne namene brez pisnega dovoljenja podjetja aRHilinea, Savo Bremec s.p. Prav tako, se mora pri ponovni objavi ali kopiranju vsebin spletnih strani, za katere je bilo pridobljeno soglasje avtorja, ohraniti navedena označba avtorskih pravic ali druge oblike intelektualne lastnine označene z znakom ( Copyright © 2010-2019 aRHilinea; Savo Bremec. udia). Savo Bremec univ. dipl. inž. arh.
Pogoji uporabe
arhitektura urbanizem oblikovanje aRHilinea
copyright © 2010-2020 aRHilinea