arhitektura urbanizem oblikovanje aRHilinea ®
javni, projektni, anonimni, enostopenjski, arhitekturni natečaj mestna večnamenska dvorana portoval v Novem mestu 3d vizualizacija: Savo Bremec univ.dipl .inž. arh. naročnik: zasebni faza projekta: idp leto izdelave natečaja: 2011

Savo Bremec

arhitekt
SI
EN
copyright © 2010-2020 aRHilinea